Wat is kinder- en jongerencoaching?

Leerpizza

Als ouder zie je je kind het liefst vrolijk en geniet je ervan als je kind plezier heeft en vol zelfvertrouwen door het leven gaat.  Soms hebben kinderen echter een steuntje in de rug nodig of een zet in de goede richting.

Zit jouw kind niet lekker in zijn of haar vel, en maak je je zorgen? Heb je van alles geprobeerd, maar het helpt niet genoeg? Aan de volgende signalen van je kind merk je dat het wat hulp nodig heeft:

Overmatig bang, boos of verdrietig zijn | gespannen | heel druk zijn | weinig zelfvertrouwen | lusteloos | omgang met verandering | faalangst |moeite met scheiding |niet naar school willen | pesten of gepest worden | sociale contacten | sociale vaardigheden | vaak buikpijn of hoofdpijn| verlegen | andere hulpvraag?

Kindercoaching kan hierbij helpen. Kindercoaching is een kortdurende en positieve begeleiding voor kinderen in de leeftijd tussen zeven en twaalf jaar. Jongerencoaching van 12 tot ca. 15 jaar.

Oplossingsgerichte coaching

Kleine stapjes,…grote veranderingen!

Ik bied professionele ondersteuning met een oplossingsgerichte aanpak. Bij de begeleiding ga ik uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind.  De schijnwerper richten op wat er wél werkt!   Oplossingsgerichte coaching is erop gericht om kinderen en jongeren zelf tot oplossingen te laten komen.  Dat maakt een kind sterker, weerbaarder en geeft het zelfvertrouwen!  Het doel van coaching is het kind, veelal door het aanleren van nieuwe vaardigheden en inzichten, weer controle te laten krijgen over de situatie waar hij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal het kind daar nu en in de toekomst plezier van hebben.

Leerkaarten

Werkwijze

Kindercoaching verloopt via de volgende stappen:

  • Het startgesprek, de eerste sessie, is met de ouder(s) alleen. Dit gesprek is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de hulpvraag.
  • Na het startgesprek volgen de sessies met je kind. Als de hulpvraag vanuit het kind en vanuit de ouder helder is, gaan we aan het doel werken. In principe werk ik met het kind alleen. Indien gewenst of noodzakelijk kan er een afspraak worden gemaakt om met ouder(s) en kind samen te werken.
  • Gemiddeld zijn 4 á 5 vervolgsessies voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen, uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke vaardigheden die het kind zich eigen moet maken.
  • Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

Alles wat je aandacht geeft, groeit!