Training ‘Ik leer leren’ óók op school

Ik bied de training ‘Ik leer leren’ óók op scholen aan. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen. Ook executieve vaardigheden (plannen, organiseren, prioritering, aandacht vasthouden, doorzettingsvermogen) bepalen het succes op school. Ondanks hun inzet valt het leren veel kinderen in groep 8 en de brugklas tegen. Voor deze jongens en meiden is het belangrijk dat zij leren HOE te leren zodat de overstap van basisschool naar middelbare school soepel verloopt.

De training ‘Ik leer leren’ is een goede voorbereiding in groep 7 of 8 waardoor de kinderen straks vol vertrouwen naar de brugklas gaan. Een mooie voorbereiding is om in de laatste maand van het schooljaar, na de EFO-toets, als de leerlingen klaar zijn, de training ‘Ik leer leren’ volledig of een deel van de training aan groep 8 aan te bieden.

Ook in de brugklas kan een training of een deel van de training klassikaal gegeven worden. Uiteraard kan de training aangepast worden aan een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld een groepje kinderen dat extra hulp nodig heeft. De ervaring is dat VSBO-leerlingen door deze training nét die vaardigheden aangeleerd krijgen waardoor het leren makkelijker gaat en de motivatie toeneemt.

Ook onderdelen uit de training kunnen apart worden behandeld. Een veel gevraagde workshop is de workshop Leerstijlen. Maar ook opties Plannen,  Organiseren en Prioriteren. Met behulp van diverse oefeningen, spellen, groepsgesprekken en tips, wordt een leerzaam maar ook speels programma aangeboden.

Training/workshop voor leerkrachten

Om leerkrachten in de mindset van ‘Ik leer leren’ te brengen kan er ook voor leerkrachten een studiemiddag of – avond worden georganiseerd. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de voorwaarden c.q. leervaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen. Er zijn verschillende onderwerpen mogelijk; bijvoorbeeld een workshop leerstijlen of een workshop plannen/organiseren en prioriteren. De prijs hiervoor is afhankelijk van de duur van de workshop en de wensen voor het programma.

De training ‘Executieve functies voor leerkrachten’ is een training waarvan ik zelf vind dat deze voor iedere leerkracht een pré is.

Training “Executieve Functies voor leerkrachten”: een inspirerende training voor leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 8 waarin wordt ingegaan op de executieve functies. Praktisch, informatief en er meteen mee aan de slag kunnen in de eigen klas.

ACHTERGROND: De laatste jaren komt er gelukkig meer aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies bij leerlingen. Ik ben daar ook een groot voorstander van. Een kind heeft vakkennis nodig én leervaardigheden, dat samen maakt het leren optimaal. Materiaal over hoe leraren de executieve functies op school praktisch en laagdrempelig kunnen aanbieden, is helaas nog niet veel voorhanden. En dit is echt jammer want executieve functies zijn een sterke voorspeller voor schoolsucces, misschien nog wel meer dan de cognitieve bagage/intelligentie die een leerling heeft. Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn intelligentie, ook al is deze van hoog niveau, niet optimaal inzetten. Aangezien goede executieve functies een voorwaarde zijn om tot leren te komen, is het van belang dat scholen dit in hun jaar-programma opnemen. Het is dus essentieel dat elke leerkracht bekend is met executieve functies en wat de invloed kan zijn op het leren van een kind wanneer een bepaalde executieve functie nog niet voldoende ontwikkeld is.

Is er voor het bovenstaande interesse, neem dan vrijblijvend contact op en mail mij op: info@ikleerlerencuracao.com

Voorlichtings-/informatieavond voor ouders

Is er interesse voor een voorlichting over de training ‘Ik leer leren’ op bijvoorbeeld een ouderavond of thema-avond voor een school? Dat kan! Ik verzorg een interessante, actieve en leerzame voorlichting van 60 minuten met tips en oefeningen voor ouders. Deze voorlichting is gratis.

Is er voor het bovenstaande interesse, neem dan vrijblijvend contact op en mail mij op: info@ikleerlerencuracao.com

Ik leer leren invulblad dieren