Trainer/Coach

Mijn naam is Nanny Scholten. Mijn werk als trainer/coach, met een oplossingsgerichte aanpak, is een logisch vervolg op alle ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan tijdens mijn werk als projectleider in het maatschappelijk werkveld bij de gemeente Nijmegen. Veelal projecten waarbij plannen en structureren, oplossingsgericht zijn, en motiveren van betrokkenen een vereiste waren. Ook alle gevolgde opleidingen en cursussen hebben me hier gebracht. Het geeft me de ruimte en de tools om in relatief korte tijd op een oplossingsgerichte wijze kinderen, jongeren en ouders maar ook professionals weer een stapje verder te helpen.

In mijn werk, maar ook privé, ben ik empathisch, betrokken, warm, sociaal, communicatief, doelgericht, creatief en enthousiast.

Al jaren kom ik op Curacao en ben ik betrokken bij diverse (vrijwilligers)projecten. Projecten waarmee kinderen educatief, cultureel en sportief worden ondersteund. Door het geven van de training ‘Ik leer leren’,  help ik graag kinderen op Curacao om het leren makkelijker en leuker te maken waardoor hun zelfvertrouwen groter wordt en de motivatie voor leren weer terug komt. Vanuit MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wil ik ook graag voor kinderen uit minder draag-krachtige gezinnen iets betekenen.

Praatwolk met tekst 'Het mooiste wat je een kind kan geven is een kans'
Nanny Scholten

Een greep uit de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd:

  • HBO Oplossingsgerichte Kindercoach, Jongerencoach  en Opvoedcoach
  • Gecertificeerd trainer ‘Ik leer leren’
  • HBO Oplossingsgericht Coachen
  • HBO Coaching en Begeleidingskunde
  • HBO Leidinggeven aan projecten
  • HBO Projectmanagement